Sprzęt laboratoryjny » Q-MSystem

Q-MSystem

 

Q-MSystem to bezprzewodowy system rejestracji temperatury, wilgotności oraz ciśnienia, który powstał w celu usprawnienia automatycznego gromadzenia danych. Znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie potrzebny jest stały nadzór nad parametrami procesu. Pomiary wykonywane są z dużą precyzją i niezawodnością przy użyciu nowoczesnych przetworników, a następnie zapisywane
w nieulotnej pamięci. W momencie przekroczenia zadanego parametru następuje sygnalizacja sygnałem świetlnym, dźwiękowym lub
w postaci komunikatu SMS na telefon komórkowy. Dzięki zastosowaniu najnowszej technologii łączności bezprzewodowej w wolnym paśmie częstotliwości ISM, niepotrzebne stało się kosztowne i kłopotliwe okablowanie.

  • bezpieczeństwo przesyłu danych
  • ciągły pomiar niezależny od przerw zasilania czy też działania komputera
  • bezproblemowa rozbudowa systemu o kolejne punkty pomiarowe
  • szerokie spektrum alarmów
  • przyjazna dla użytkownika obsługa oprogramowania
  • bezprzewodowa transmisja danych
  • pomiar temperatury, wilgotności oraz ciśnienia


Stały monitoring parametrów których oczekujesz Zasada działania

1.  Zasięg do 200 metrów*
2.  Wygodne połączenie poprzez USB
3.  Innowacyjny sposób komunikacji
4.  Powiadomienia SMS
5.  Oprogramowanie przyjazne użytkownikowi
6.  Temperatura, wilgotność oraz ciśnienie wyświetlane na bieżąco
7.  Diody sygnalizujące różne tryby pracy i alarmy (tylko w przypadku bazy)
8.  Przechowywanie 85 tys. pomiarów - baza
9.  Przechowywanie 50 tys. pomiarów - moduł
10. Ergonomiczne uchwyty

* w otwartej przestrzeni


Moduły pomiarowe (Q-MSystem Module)
wyświetlacz LCD wskazujący bieżące parametry, stan baterii
i inne komunikaty/ustawienia,
dodatkowa wewnętrzna pamięć na 50 000 pomiarów,
możliwość programowania interwału rejestracji temperatury 1s-24 h,
dźwiękowy oraz optyczny alarm sygnalizujący przekroczenie wartości zadanej,
akumulatory podtrzymujące pracę w momencie zaniku napięcia zasilającego,
wersje jedno oraz dwukanałowe (dwa punkty pomiarowe).

Czujniki (Sensory)
czujniki umożliwiające rejestrację temperatury:
maksymalny zakres przy sondach typu TE to
-200oC÷1200oC, długość przewodu sondy 2 m,
czujniki umożliwiające rejestracje wilgotności:
zakres 0÷100% RH, długość przewodu sondy 2 m,
czujniki umożliwiające rejestracje ciśnienia:
zakres 900 hPa÷1150 hPa.

 

System składa się z jednostki centralnej (Q-MSystem Base), połączonej bezpośrednio z komputerem za pomocą kabla oraz określonej ilości modułów pomiarowych (Q-MSystem Module) zbierających dane za pomocą czujników. Transmisja pomiędzy modułami a bazą odbywa się drogą radiową.

Baza pomiarowa (Q-MSystem Base)
gromadzi dane ze wszystkich modułów,
podstawowa pojemność nieulotnej pamięci 85 000 pomiarów – można ją rozszerzyć,
autonomiczne działanie, do którego nie jest wymagana ciągła praca komputera,
możliwość powiadamiania SMS-em o przekroczeniach (po dołączeniu modułu GSM),
podłączenie do komputera poprzez USB,
akumulatory podtrzymujące pracę w momencie zaniku napięcia zasilającego,
diody informujące o połączeniu z komputerem, modułami oraz pracy awaryjnej.

Oprogramowanie

Oprogramowanie w języku polskim, z prostym w obsłudze interfejsem, umożliwia nadzorowanie i kierowanie pracą systemu rejestracji.
Monitoring
prezentacja bieżących parametrów systemu (temperatura, wilgotność, ciśnienie, napięcie zasilania, itp.),
wyświetlanie zbiorczej informacji o punktach pomiarowych,
w których nastąpiło przekroczenie wartości zadanej (alarm).

Rejestracja
zapis danych do nieograniczonej ilością pomiarów komputerowej bazy danych,
archiwizacja danych.

Raportowanie
możliwość utworzenia raportu bieżącego oraz archiwalnego
w postaci tabeli danych lub wykresu,
możliwość utworzenia zestawienia  raportu zbiorczego z całego systemu,
możliwość eksportu danych do różnych formatów.

Konfiguracja i parametryzacja
dostępne zaawansowane funkcje parametryzacji systemu umożliwiające dopasowanie do potrzeb użytkownika. Oprogramowanie pracuje zgodnie
z zasadami GLP (Dobrej Praktyki Laboratoryjnej).

Gwarancja jakości
Do każdego modułu jest możliwość otrzymania świadectwa wzorcowania wydanego przez Laboratorium Akredytowane PCA.
Produkt posiada 24-miesięczną gwarancję podstawową, dodatkowo jest możliwość podpisania rozszerzonych umów serwisowych. Zapewniamy również bezpłatne wsparcie powdrożeniowe.