Aktualności

2022-07-20

Projekt „Rozwój oferty Pol-lab Sp. z o.o. sp.k. poprzez zaprojektowanie i wdrożenie nowego produktu


Projekt „Rozwój oferty Pol-lab Sp. z o.o. sp.k. poprzez zaprojektowanie i wdrożenie nowego produktu, tj. dygestorium laboratoryjnego dostosowanego dla osób z dysfunkcją ruchową (osoby na wózkach inwalidzkich, osoby z czasową dysfunkcją chodzenia, osoby o nietypowym wzroście np. z powodu achondroplazji).”

Kluczowym celem projektu jest wprowadzenie na rynek nowatorskiego produktu w postaci dygestorium laboratoryjnego skierowanego na potrzeby pracy zawodowej osób z dysfunkcją ruchową (osoby na wózkach inwalidzkich, osoby z czasową dysfunkcją chodzenia, osoby o nietypowym wzroście np. z powodu achondroplazji). Zaprojektowanie i wdrożenie nowego produktu ma na celu poprawę dostępności miejsc pracy, jakimi są laboratoria, a co za tym idzie poprawę jakości życia osób z niepełnosprawnością.

Rezultatem projektu będzie nowy produkt pn. innowacyjne dygestorium skierowane na potrzeby pracy osób z dysfunkcją ruchową (osoby na wózkach inwalidzkich, osoby z czasową dysfunkcją chodzenia, osoby o nietypowym wzroście np. z powodu achondroplazji), który charakteryzować się będzie poniższymi cechami i funkcjonalnościami:
1. Zmiana wysokości dygestorium - elektrycznie regulowany stelaż umożliwiający zdalne dostosowanie wysokości całego dygestorium do Użytkownika. Użytkownik będzie w stanie regulować wysokość urządzenia w zależności od potrzeby – wzrostu użytkownika lub charakteru przeprowadzanych prac. Dygestorium będzie dostosowane do pracy w trybie siedzącym i stojącym. Zakres 750 – 1 100 mm
2. Zmiana konstrukcji ramowej dygestorium umożliwiająca zachowanie otwartej przestrzeni pod blatem. Dzięki temu użytkownik będzie mógł swobodnie wjechać wózkiem inwalidzkim pod blat.
3. Zaprojektowanie instalacji wodnej, kanalizacyjnej, gazowej tak aby użytkownik miał dostęp do wylewek oraz zaworów z pozycji siedzącej. Wylewki muszą być przeniesione na ścianę boczną dygestorium.
4.Wszystkie funkcje dygestorium takie jak regulacja wysokości stelaża, otwarcia okna,  światła, wentylacji, ustawianie czasu pracy będą odbywać się zdalnie poprzez zaprojektowaną aplikację dedykowaną na smartphone, tablet, komputer.
5. Kamera z podglądem do komory wewnętrznej transmitująca obraz na tablet/smartphone.
6. Odczyt temperatury z komory wewnętrznej poprzez aplikację.
7. Czujniki dotyku/ruchu pod komorą, który ma chronić użytkownika podczas opuszczania stelaża z systemem alarmowym w przypadku ryzyka uszkodzenia.

Wydatki kwalifikowalne: 492 000.00 PLN
Dofinansowanie UE: 418 200,00 zł


«  lista