Aktualności

2021-09-09

Opracowanie dygestorium


POL-LAB Sp. z o.o. Sp. k. realizuje projekt pt. „Opracowanie dygestorium oraz mebli medycznych o nieznanych i niestosowanych dotąd funkcjonalnościach w celu zwiększenia potencjału innowacyjnego województwa śląskiego”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I „Nowoczesna gospodarka”, Działania 1.2 „Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach”.

CELE PROJEKTU
Celem projektu jest przeprowadzenie przez przedsiębiorstwo POL-LAB Sp. z o.o. Sp. k. prac badawczo-rozwojowych, mających na celu opracowanie dygestorium oraz mebli medycznych o nieznanych i niestosowanych dotąd funkcjonalnościach.
PLANOWANE EFEKTY
Planowanym efektem projektu jest skomercjalizowanie przez przedsiębiorstwo POL-LAB Sp. z o.o. Sp. k. wyników przeprowadzonych w ramach projektu prac badawczo-rozwojowych, co przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa oraz wzrostu potencjału innowacyjnego województwa śląskiego.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 013 670, 34 zł
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 514 360, 03 zł

 

 

 

„Opracowanie dygestorium oraz mebli medycznych o nieznanych i niestosowanych dotąd funkcjonalnościach w celu zwiększenia potencjału innowacyjnego województwa śląskiego”

realizowanego przez Beneficjenta – przedsiębiorstwo POL-LAB SP. Z O.O. SP. K.

w ramach Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, Typu projektu Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach, Osi priorytetowej I Nowoczesna gospodarka, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

Numer umowy  UDA-RPSL.01.02.00-24-062H/17-00

 

Data zawarcia umowy 31.10.2018

 


«  lista