Aktualności

2022-07-12

Ogłoszenie nr 2022-41104-117657


Rozwój oferty Pol-lab Sp. z o.o. sp.k. poprzez zaprojektowanie i wdrożenie nowego produktu, tj. dygestorium laboratoryjnego dostosowanego dla osób z dysfunkcją ruchową (osoby na wózkach inwalidzkich, osoby z czasową dysfunkcją chodzenia, osoby o nietypowym wzroście np. z powodu achondroplazji)

link do pełnego ogłoszenia
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/117657?sekcja=ogloszenie


«  lista