Aktualności

2012-11-02

INDIA LAB EXPO 2012


INDIA LAB EXPO 2012

Odwiedziliśmy targi INDIA LAB EXPO 2012

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka lata 2007 – 2013
Oś priorytetowa 6 - Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Działanie 6.1. Paszport do eksportu – II Etap.

Tytuł projektu:
"Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie Poll Lab Sp. z o.o."


«  lista