Aktualności

2013-03-10

ARABLAB The Expo 2013


Odwiedziliśmy targi ArabLab, które odbyły się w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka lata 2007 – 2013
Oś priorytetowa 6 - Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Działanie 6.1. Paszport do eksportu – II Etap.

Tytuł projektu:
"Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie Poll Lab Sp. z o.o."


«  lista