Innowacyjna gospodarka

Firma Pol-lab spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. realizuje projekt w ramach Działania 6.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Nazwa projektu: " Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy Poll Lab Sp. z o.o. „

Projekt numer: WND-POIG.06.01.00-24-012/10
Data zawarcia Umowy: 29.07.2010 roku

Firma Pol-lab spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. realizuje projekt w ramach Działania 6.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Nazwa projektu: " Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie Poll Lab Sp. z o.o. „

Projekt numer: WND-POIG.06.01.00-24-063/11
Data zawarcia Umowy: 25.11.2011 roku

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO